MusclePharm Combat 100% Whey, 5 Lbs (2269 g)

25G Fast Digesting Protein

Ultra Premium 100% Whey

Supported Goal: Build Muscle

Main Ingredient: Whey Protein Isolate

 

COMBAT 100% Whey là một Protein low-carb,high protein, hương vị tuyệt vời bổ sung Protein có chất béo tối thiểu và natri thấp khả năng tiêu hóa nhanh là nguồn protein để xây dựng và duy trì khối lượng cơ nạc. Combat 100% Whey kết hợp hai loại Protein tiêu hóa nhanh nhất, hiệu quả nhất, và các nguồn protein sạch có sẵn: Whey Protein Isolate và Whey protein Concentrate. Whey protein có hoạt tính sinh học cao nhất trong số các protein đầy đủ (protein có chứa một acid amin đầy đủ tất cả 9 axit amin thiết yếu) và cũng có tỷ lệ hấp thụ cao nhất trong số bất kỳ các protein khác. Whey protein Isolate là một phân tử protein whey concentrate "cô lập" để loại bỏ bất kỳ tạp chất như chất béo, hoặc các loại đường. Quá trình này, đến lượt nó, làm giảm kích thước của các phân tử làm cho nó dễ dàng hơn cho cơ thể hấp thụ và nhanh hơn để tiêu hóa. Ngoài ra, COMBAT 100% Whey có hàm lượng Natri thấp chỉ ở mức 65 mg mỗi khẩu phần. Điều này có thể làm giảm nguy cơ giữ nước dư thừa, tiếp tục hỗ trợ bạn trong một chế độ ăn giảm mỡ hiệu quả.

  • 25 grams of Protein chất lượng cao.
  • Nguồn từ Whey Protein isolate và Whey Protein concentrate
  • 1g of sugar
  • Gluten-free
  • Banned-substance được kiểm chứng.
  • Không chất độn, chất tạo vị.

 \