Neon Sport Thermo Rev, 90 Capsules

Rev Up Your Weight Loss

Diet-Support Designed To Support High-Powered Energy, Focus And Fat Loss

Supported Goal: Lose Fat 
Main Ingredient: Gotu Kola 

MỘT CÁI NHÌN DỄ HIỂU HƠN >>
ELECTRIC INTENSITY BLEND là gì?
ELECTRIC INTENSITY BLEND Rev chứa các thành phần hỗ trợ để giúp gia tăng năng lượng tăng và tâm trạng, và giúp tránh khỏi mệt mỏi *. 
Gotu Kola: Gotu Kola để hỗ trợ tâm trạng tích cực, gia tăng sự sảng khoái *. 
Advantra Z®: Thúc đẩy giảm cân bằng cách giúp tăng tốc độ trao đổi chất và sinh nhiệt trong cơ thể * 
Yohimbe: Hỗ trợ giảm cân và tăng cường mức năng lượng *.

Neuro-REV MATRIX là gì?
Các Neuro-Rev Matrix được đánh dấu bởi các thành phần để giúp đốt cháy lên sức chịu đựng tinh thần của bạn và gia tăng sự tập trung *. 
Huperzin a:. Một hợp chất hoạt động mà có thể giúp hỗ trợ bộ nhớ, học tập, và tập trung * 
Capsimax®: Capsimax® có thể giúp tăng chế độ ăn uống gây sinh nhiệt , quản lý sự thèm ăn và hỗ trợ một cơ thể khỏe mạnh *. 
Yohimbe:. hỗ trợ giảm cân và tăng cường mức năng lượng *