BlenderBottle GoStak, Starter 4 Pak

Simple. Portable. Versatile.
Twist 'n Lock System Connects Jars With Ease!

GoStaks là một tiến bộ thông minh và kiểu dáng đẹp trong dinh dưỡng xách tay. lọ bền đảm bảo chặt chẽ để chứa bột, vitamin, thuốc bổ, đồ ăn nhẹ, và nhiều hơn nữa. Cho dù bạn đóng Pre-workout, Intra-workout hay Post-workout, hoặc chỉ đơn giản là cần một hệ thống linh hoạt cho các món ăn nhẹ và các vật dụng nhỏ, các GoStak là thích hợp cho bạn.

Hãy Chỉ mang những gì bạn cần
Các lọ GoStak được thiết kế kiểu dáng đẹp và nhỏ gọn, cho bạn chỉ đủ chỗ cho bổ sung của bạn, mà không cần nhiều diện tích trong balo của bạn.