Bodybuilding.com Basic Shaker Black, 28 Oz

Dung tích : 860 ml

Nhựa: PP5

BPA Free