Cân tiểu ly - Escali Model 3

Dishwasher Safe!
Includes Multi-Use, Food Grade, Dishwasher Safe Bowl!

Sản phẩm cân tiểu ly Escali Model 3 bền và tiết kiệm.

Kết quả dễ dàng để đọc, không chói màn hình

Hiển thị số trọng lượng trong pound, ounces và gram.

Sử dụng đa năng để cân loại thực phẩm,

Sử dụng an toàn với nước rửa chén bát

.Các tính năng:

Trọng lượng tối đa hiển thị lên tới 6,5 lbs (3 kg) độ sai lệch 1 ounce (25 gram)

Gia số tính năng Tare: trừ trọng lượng của container (khay chứa, đĩa...) để có được trọng lượng thực của thực phẩm.

Không sử dụng Pin