Fit & Fresh Pill Case Stacker

Healthy Solutions!
5 Separate Pill Or Vitamin Cases That Twist-Lock Together!

Pill Case Stacker
Lý tưởng khi bạn cần sử dụng nhiều thực phẩm bổ sung dạng viên, Pill Case Stacker cung cấp một cách linh hoạt để lưu trữ & có tổ chức các vitamin & bổ sung của bạn! 5 ngăn riêng biệt bao gồm, khả năng giữ 20 viên mỗi ngăn. Stack & xoắn khóa mỗi với nhau để tiết kiệm không gian. Thêm nắp bao gồm sử dụng một trường hợp duy nhất riêng biệt trong khi để người khác niêm phong.