Dây nhẩy GoFit Lightning Jump Rope

Lightweight Plastic Handle!

Improve Your Cardio Endurance!

Ý tưởng workout thiết để mang đi, GoFit Lightning Jump Rope được thiết kế cho các bài cardio nhanh, và dễ dàng mang theo các túi du lịch nhỏ, thậm chí là túi quần. Dây nhẩy được thế dẻo bền và mỏng là những thành phần nhẹ hoàn hảo cho những bài tập tốc độ. Nhận lợi ích tim mạch tối ưu, trong khi tăng cường cốt lõi của bạn và săn chắc da cơ thể của bạn với kết quả nhanh như chớp. Cải thiện độ bền tim mạch bằng cách nhảy dây thừng trong các loại màu sắc nhựa Lightweight xử lý thiết kế nhỏ gọn và di động - đi bất cứ nơi nào cho một tập luyện nhanh canister lưu trữ làm từ nhựa tái sử dụng.