Hydra Cup 2.0 Dual Shaker Cup, 28 Oz.

Designed To Make Your Supplementation And Hydration Extremely Efficient
Preworkout + Postworkout In One Shaker

  • Bình chia 2 ngăn theo chiều dọc riêng biệt. Bạn có thể chưa 2 sản phẩm cùng lúc như Pre-workout và Post-workout hay có thể là Intra-workout và Post-workout. Hay bất cứ thứ gì bạn cần sử dụng đồng thời.
  • Thiết kế mạnh mẽ, không chất độc hại.
  • Made IN USA.