Labrada Elasti Joint, 28 Servings (Powder)

Glucosamine & Chondroitin*

Helps Maintain Healthy Joints*

Supported Goal: Joint Support
Main Ingredient: Glucosamine

Bất cứ ai đặt cho cơ thể vất vả thông qua các hoạt động tập luyện, thể thao, hoặc các hoạt động khác thì họ đều biết rằng xương khớp và đầu sụn của họ đều bị tổn hại.

  • Cung cấp tất cả các hỗ trợ cần thiết chỉ trong một liều hàng ngày *
  • Giúp hỗ trợ khớp xương và mô liên kết khỏe mạnh *
  • Giúp hỗ trợ xương khớp phục hồi sau tập luyện và liên kết phục hồi mô sụn *
  • Cung cấp các khối vững chắc cho cho gân và dây chằng

Sản phẩm được thiết kế theo công thức nghiên cứu khoa học

Được thiết kế cho những người tích cực những người muốn tăng cường và duy trì khớp khỏe mạnh. *

ElastiJoint® cung cấp hỗ trợ dinh dưỡng tự nhiên cho khớp, trong đó có nhiều người đã tìm thấy là hữu ích. *

Trong một nghiên cứu ngẫu nhiên, nghiên cứu kiểm soát được tiến hành bởi các nhà nghiên cứu tại Paris, Pháp, chondroitin sulfat đã được trao cho 40 đối tượng trong 12 tuần với liều 1200mg / ngày - liều lượng chính xác tương tự như trong ElastiJoint®. Vào cuối cuộc nghiên cứu, 99% số đối tượng đã thúc đẩy sức khỏe xương khớp chung. *

Tương tự như vậy, trong một nghiên cứu gần đây của các thử nghiệm lâm sàng về glucosamine và chondroitin, các nhà nghiên cứu từ Case Western Reserve University School of Medicine, ở Cleveland, Ohio cho thấy trong số 13 nghiên cứu xem xét, tất cả đã được phân loại là gợi ý hỗ trợ tích cực cho sức khỏe xương khớp chung. * Liều lượng sử dụng trong các nghiên cứu là 1500mg của glucosamine sulphate và 1200mg chondroitin sulfat - liều lượng chính xác tương tự có trong ElastiJoint®.