MuscleTech Platinum BCAA 8:1:1, 200 Caplets

Promote Muscle Protein Synthesis
1000mg of Pure BCAAs to Ensure That Your Muscles Are Primed*

Supported Goal: Build Muscle
Main Ingredient: BCAAs

 

CÔNG THỨC BCAAs tỉ lệ 8: 1: 1 

 PLATINUM BCAA 8: 1: 1 là một chuỗi công thức axit amin phân nhánh được thiết kế với một tỷ lệ BCAA nâng cao của Leucin theo tỉ lệ 8: 1: 1 (leucine, isoleucine, valine). Không giống như các thuốc BCAA khác sử dụng các tỷ lệ như 3: 1: 2 hoặc 2: 1: 1, Platinum BCAA 8: 1: 1 sử dụng một tỷ lệ cao của Leucin phát triển cơ bắp của bạn. Nghiên cứu cho thấy rằng leucine là BCAA với tiềm năng đồng hóa cao nhất, vì nó kích hoạt sự tổng hợp protein trong cơ bắp thông qua các mTOR. Mỗi servings Platinum BCAA 8: 1: 1 đảm bảo rằng cơ bắp của bạn phục hồi và phát triển tốt nhất.

 

 

  Platinum BCAA 8:1:1 Competitor #1
Số viên 200 200
Số lần dùng 200 100
Tổng hàm lượng BCAAs 1,000mg 1,000mg
Hàm lượng Leucin mỗi lần dùng 800mg 500mg
L-Leucine cô đặc trong mỗi lần dùng 80% 50%