Nutrex BCAA Drive, 200 Tablets

5 Grams of Ultra Pure BCAAs in a 2:1:1 Ratio!

Lean Mass Supporting Branched Chain Amino Acids!*

Supported Goal: Build Muscle
Main Ingredient: BCAAs

THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG CƠ BẮP & PHỤC HỒI

BCAA DRIVE® cung cấp các nhánh chuỗi axit amin (BCAAs) L-Leucine, L-isoleucine và L-Valine trong nghiên cứu của mình đã được chứng minh tỷ lệ tự nhiên 2: 1: 1 là tốt nhất cho cơ bắp. BCAAs chiếm 33% của tất cả các protein cơ bắp. BCAAs là các axit amin chỉ được chuyển hóa trực tiếp bên trong các cơ bắp và có hiệu lực ngay lập tức trong quá trình đồng hóa.

BCAAs giúp thúc đẩy tăng trưởng cơ bắp, sức mạnh, phục hồi, và giúp ngăn ngừa mất cơ khi ăn kiêng. Nếu uống trước khi BCAAs tập luyện sẽ giúp nâng cao hiệu suất cơ bắp - đã được khoa học chứng minh. Khi được sử dụng sau khi tập luyện chúng giúp tăng tốc độ sửa chữa cơ bắp. BCAA DRIVE® sử dụng xây dựng cơ bắp và là một bổ sung không thể thiếu của chương trình dinh dưỡng của bất kỳ vận động viên nào.