ON BCAA 1000 Caps, 60 Capsules

Amino Acid Capsules for Repairing Muscle*

Support New Lean Muscle Growth and Reduce Muscle Breakdown*

Supported Goal: Build Muscle
Main Ingredient: BCAAs

BCAA 1000 chứa một sự cân bằng của chuỗi nhánh Amino axit, được tạo ra để xây dựng các khối cơ bắp và kích cỡ. Chuyển hóa trực tiếp trong cơ bắp, BCAAs có thể cải thiện lưu giữ nitơ bởi sparing nhóm amino acid khác cho việc sửa chữa và xây dựng lại cơ bắp. * Các nhánh chuỗi axit amin ( của BCAA), đặt tên như vậy vì cấu trúc hóa học phân nhánh duy nhất của BCAA và BCAA là rất cần thiết trong đó cơ thể không thể tự tạo được BCAA bằng cách ăn uống thực phẩm bình. Trong thời gian gần đây, các axit amin đã được nghiên cứu và chứng minh về tiềm năng của chúng trong việc anticatabolic (ngăn chặn sự cố cơ bắp) và hiệu ứng đồng hóa (xây dựng cơ bắp). *