PrimaForce CreaForm Unflavored - Pure Creatine Monohydrate, 1000 Grams

100% Creatine Monohydrate
Support Muscle, Increase Strength, And Enhance Recovery*

Supported Goal: Build Muscle
Main Ingredient: Creatine Monohydrate

PrimaForce CreaForm chứa creatine monohydrate chất lượng cao được giới thiệu sử dụng an toàn và gia tăng hiệu suất thể thao thông qua nhiều nghiên cứu. * Creatine monohydrat là một trong những bổ sung được nghiên cứu nhiều nhất và đã được đề xuất để hỗ trợ tăng kích thước cơ bắp và sức mạnh. * Creatine là bổ sung không giới hạn của bộ môn Bodybuilding vì nhiều hỗ trợ tốt mà nó mang lại. *Đối với người tập luyện thể hình, creatine có thể hỗ trợ đáng kể phát triển khối lượng cơ nạc. * Nó cũng chịu trách nhiệm cho việc cải thiện hiệu suất trong tập thể dục cường độ cao, tăng mức năng lượng, và tăng tốc phục hồi.

CreaForm có thể giúp:

Giúp xây dựng và duy trì cơ bắp *
Cung cấp nhiều năng lượng hơn trong suốt bộ và phục hồi nhanh hơn giữa các bộ khi đào tạo *
Tăng cường hydrat hóa tế bào cơ *
Tăng sức mạnh *
Tăng cường phục hồi *