Rogue Knee Wraps, 200 cm

Maximum Stability!
78 Inches Long & 3 Inches Wide!

Đôi khi bạn chỉ cần một số hỗ trợ để vượt qua giới hạn.
Những liệu pháp quấn hỗ trợ trên tất cả các biến thể của squats và các động tác Olympic. 

Thông số kỹ thuật:

Bán theo cặp
Chiều dài: 6.5 '(200cm) 
Chiều rộng: 3 "
Hook và đóng vòng lặp
Chất liệu: 40% đàn hồi, 10% Polyester, 50% Cotton