RSP ReGen BCAA, 50 servings

Advanced BCAA Powder for Increased Strength and Recovery*

Anytime BCAA Powder designed to Increase Strength, Hydration, Pump and Recovery*

Supported Goal: Improve Workout
Main Ingredient: BCAAs

Regen BCAA Regen BCAA là một hương vị tuyệt vời, công thức BCAA cao cấp có thể được sư dụng bất cứ lúc nào trong cả ngày tập luyện và ngày nghỉ. Nó chứa 6 gam BCAAs mỗi lần dùng để hỗ trợ tăng trưởng cơ bắp và phục hồi. Citrulline Malate và Bioperine® giúp tăng lưu lượng máu và tối đa hóa vận chuyển chất dinh dưỡng cho cơ bắp của bạn. Nước dừa chiết suất kết hợp với điện bổ sung đảm bảo tối ưu hydrat hóa. *Regen BCAA có​ hương vị tuyệt vời, tất cả mọi thứ bạn cần chỉ trong 1 muỗng Regen BCAA*