BSN Nitrix 2.0, 180 Tablets

Concentrated Nitric Oxide Precursor*

Promotes Muscle Pumps, Recovery, and Performance*

Supported Goal: Build Muscle
Main Ingredient: Citrulline

Hướng dẫn sử dụng:  Sử dụng thành viên 3 / lần, ngày 2 lần. Sử dụng trước và sau tập.

Sản phẩm Đoạt Giải thưởng Năng lượng & Sức Bền 2013 

Cung cấp nền tảng cho tất cả các chương trình daemon tập tin Luyện và thực hiện các plugin làm việc!

NITRIX 2.0 là một Tiến Bộ mới nhất trong công thức NITRIX Oxide, được thiết kế để hỗ trợ cho công việc Bơm (Pump), sức bền hiệu quả.

Chìa khóa cho công thức mới của Nitrix 2.0 là 3 gram Axit Amin L-Citrulline, một tiền thân của Nitric Oxide. Vai trò chính của L-Citrulline trong cơ thể là hỗ trợ tăng dòng chảy của máu, đưa oxi và các chất dinh dưỡng vào tế bào cơ. Nếu đảm bảo được hiệu quả của dòng chảy này, bạn sẽ trải nghiệm những tiến bộ trong quá trình tập luyện, lực đẩy tuyệt vời, cơ bắp no căng, năng lượng lớn hơn, sức chịu đựng bền bỉ với khả năng phục hồi tốt hơn.  NITRIX là nền tảng của mọi chất bổ sung bạn cần.