Bodybuilding.com Women's Weight Lifting Gloves, Pink/Black

Được sản xuất bởi Bodybuilding.com - thương hiệu TPBS hàng đầu Hoa Kỳ.

Chất liệu:

1 mặt là chất liệu vải nỉ thoáng, giúp thoát mồ hôi.

1 mặt là chất liệu da lộn, bảo vệ lòng bàn tay và giúp nắm thanh tạ chắc hơn.