SciVation Xtend Perform, 44 Servings

7G Of Bcaas In Every Serving To Support Muscle Growth And Strength*

2:1:1 Bcaas In A Patented Performance-Enhancing Blend*

Supported Goal: Build Muscle
Main Ingredient: BCAAs

Scivation Xtend Perform là sự kết hợp hiệu suất đáng tin cậy và đã được thử nghiệm của Scivation Xtend với PEAKO2, một cuốn tiểu thuyết, được nghiên cứu thực sự trong trường đại học và đang ch ờ cấp bằng sáng chế bằng sự pha trộn của các hợp chất tăng cường hiệu suất để giúp bạn khám phá một cấp độ hoàn toàn mới của tập luyện và nâng cao thnàh tích của bạn.

Ngoài việc cho thấy một sự gia tăng 17,6% trong công suất đỉnh so với ban đầu trong ít nhất là 7 ngày, nghiên cứu đã chứng minh tăng 65 giây trong thời gian tới kiệt sức, so với giả dược trong 21 ngày. *

Đề tài nghiên cứu, bổ sung chế độ ăn uống của họ với 4 gam PeakO2 mỗi ngày trong 21 ngày - cùng một số lượng PeakO2 tìm thấy trong 2 phần Xtend Thực hiện.

Đánh PEAK của bạn với Xtend Thực hiện
Nghiên cứu tiến hành tại một trường đại học lớn cho thấy rằng tiêu thụ chỉ 4 gram mỗi ngày của PEAKO2 trong 7 ngày có thể giúp tăng sức mạnh tối đa và sức mạnh đỉnh cao kỵ khí, và chỉ sau 21 ngày, có thể cải thiện hơn nữa việc sử dụng oxy trong quá trình tập thể dục và kéo dài thời gian cho tới khi kiệt sức. *

BCAAs, không chỉ là Amino Acids thiết yếu
Scivation Xtend PERFORM chứa 7 gram chuỗi nhánh amino axit (BCAAs) mỗi khẩu phần. ? Không gian dối và giấu diếm thành phần, không có thủ đoạn, không có "độn" từ các axit amin rẻ hoặc hoàn toàn ngẫu nhiên. Mỗi khẩu phần? Scivation Xtend chứa 3,5 gram Leucine để kích thích sự tổng hợp protein cơ bắp cộng 1,75 gam? Của Valine và 1,75 gam isoleucine. *

2: 1: 1 Ratio Thiết kế bởi thiên nhiên, đã được chứng minh bằng cách nghiên cứu
Gần như tất cả các nghiên cứu đánh giá ngang hàng có uy tín đã nhấn mạnh tính hiệu quả của BCAAs - cùng với hầu hết các thông tin mang tính giai thoại rằng đã bung ra từ các phòng tập tạ Hardcore tất cả các điểm đến thực tế là 2: 1: 1 Leucine đến Valine để isoleucine tỷ lệ hoạt động tốt nhất. Vì vậy, vai trò của Leucine, Valine và isoleucine vẫn là cực kỳ quan trọng đối với vô số những lợi ích mà BCAAs mang lại.