Harbinger Lifting Hooks

Adjustable Heavy Duty Lifting Hooks!

Extra-Wide Heavy Duty Hooks Will Hold the Weight When Your Hand Grip Fails!

- Hỗ trợ những bài tập lưng - xô, Deadlift.

- Lớp cuốn cổ tay mềm mại, cảm giác thoải mái khi nâng vật nặng.

- Thích hợp cho Powerlifter, những vận động viên thực hiện với mức tạ siêu nặng.

- Dễ dàng kết nối với barbell.