NOW Glucosamine & Chondroitin with MSM, 90 Capsules

Joint Support!*

Supporting Joint Health With One Dietary Supplement!*

Supported Goal: Joint Support
Main Ingredient: Glucosamine

NOW® Glucosamine, Chondroitin và MSM kết hợp ba chất dinh dưỡng phổ biến nhất và hiệu quả của chúng tôi cho hỗ trợ sức khỏe chung trong một chế độ ăn uống bổ sung cho xương khớp và đầu sụn. * Glucosamine và Chondroitin của chúng tôi đều 100% sulfate, hình thức liên kết chủ yếu của các chất dinh dưỡng. Ngoài ra, chúng tôi cũng bổ sung thêm Lingnusil ™ MSM (metylsulfonyl-mê-tan), một hình thức hữu cơ của lưu huỳnh tìm thấy trong tất cả các sinh vật sống. Nghiên cứu cho thấy rằng những chất dinh dưỡng cung cấp cho các thành phần dinh dưỡng có hỗ trợ cấu trúc mô sụn.