RSP Nutrition QuadraLean, 150 Capsules

Stimulant Free Weight Loss Capsule*
Supports Fat Loss, Lean Muscle Mass, Increased Metabolism and Appetite Control*

Supported Goal: Weight Loss
Main Ingredient: CLA

KIỂM SOÁT SỰ THÈM ĂN

HUY ĐỘNG năng lượng từ kho dự trữ chất béo

TĂNG NĂNG LƯỢNG tập luyện

ĐẨY NHANH SỰ TRAO ĐỔI CHẤT

 

THÀNH PHẦN CHÍNH

CLA (Conjugated Linoleic Acid) (Clarinol®):
-Hỗ Trợ sự phân hủy của chất béo lưu trữ trong cơ thể *
-Giúp Giảm số lượng các tế bào chất béo trong cơ thể *
L-Carnitine:
-Giúp Chuyển đổi chất béo thành năng lượng cho cơ thể *
-Hỗ Trợ tăng sự trao đổi chất *
Raspberry Ketone:
-Làm giảm sự hấp thu chất béo *
Thermogensis -Hỗ trợ chuyển hóa trong các mô mỡ nâu *

Garcinia Cambogia:
Kiểm soát sự thèm ăn -Hỗ trợ & nâng cao tâm trạng * giới hạn kiểm soát Enzyme biến carbohydrate thành chất béo * giới hạn kiểm soát Enzyme biến carbohydrate thành chất béo *